Nowa Wieś - Forstdorf

Nowa Wieś

Nowa Wieś (niem. Forstdorf) – obecnie to gęsto zabudowane osiedle mieszkalne na południe od Włocławka, przed wojną niewielka osada. Miejscowość najbardziej znana jest ze znajdującego się tutaj lotniska należącego do Aeroklubu Włocławskiego, na którym odbywają się imprezy rangi międzynarodowej.

Nowożytna historia Nowej Wsi nie jest zbyt długa, ale wiele wskazuje na to, że już w czasach prehistorycznych istniała tutaj spora osada.

Punkt oporu w Nowej Wsi jest dość mocno rozbudowany, schrony ciągną się Zofiówki po biegnącą od po zachodniej stronie miejscowości autostradę. Gwałtowny rozwój osiedla nie wróży jednak pozostałości „twierdzy” zbyt dobrze. Obecnie jeszcze kilka schronów jest możliwe do odnalezienia, ale gdy staną na drodze ekipom budowlanym zapewne podzielą los „tobruka”, którego udało mi się sfotografować kilka chwil przed zakopaniem. Widok schronu wiszącego nad przygotowaną dla niego „dziurą” to dla mnie smutne świadectwo krótkowzroczności i głupoty ludzkiej. Gdybym taki skarb znalazł na swojej działce uczyniłbym z niego ozdobę ogrodu a nie zakopywał go głęboko…

Od Nowej Wsi umocnienia ciągną się wyraźną linią po Guźlin, gdzie istnieje swoiste „gniazdo” zamykające drogę do Brześcia.

Mapa: OpenStreetMaps

Pierwszy strażnik wąskotorówki

Nowa WieśW okolicach Nowej Wsi linia umocnień przestaje opierać się na przebiegu rzek, stanowiących naturalne przeszkody dla atakujących. Powodem, dla którego Niemcy zrezygnowali z wykorzystania Lubieńki jako naturalnego rowu przeciwczołgowego była prawdopodobnie przebiegająca przez Nową Wieś linia kolejki wąskotorowej. Kolejka ta łączyła Włocławek z Brześciem Kuj. i stanowiła ważny szlak komunikacyjny. Dlatego planiści postanowili chronić ją i na południe od niej wyznaczyli dość rozbudowaną pozycję obronną. Dziś po torowisku nie ma już praktycznie żadnego śladu.

Czytaj więcej...

Zaśmiecony schron w lesie

Nowa WieśStojący w lesie w okolicach zakrętu ulicy Sasankowej na tyłach Instal-Projektu schron to kolejny strażnik wąskotorówki, stanowiący wraz z nieistniejącym już tobrukiem na końcu ulicy Różanej tyły pozycji obronnej w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Poszukujmy schronów, tak szybko znikają...

Nowa Wieś

Druga linia pozycji w Nowej Wsi przechodzi bardzo płynnie w kolejną pozycję obronną w Smólsku, która łukiem biegnie wzdłuż wąskotorówki. Początek tej linii stanowiły dwa tobruku między ulicą Nagietkową a autostradą. Stanowiły, bo teraz został już tylko jeden.

Czytaj więcej...