Guźlin - Hasenfeld

Guźlin

Guźlin (niem. Hasenfeld) to spora wieś położona wzdłuż drogi wojewódzkiej łączącej Brześć Kuj. z Kowalem. Droga ta jest bardzo starym traktem łączącym dwa miasta królewskie od czasów średniowiecza. Obecnie Guźlin zamieszkuje około 400 osób.

Pozycja obronna w Guźlinie zabezpiecza dostęp do Brześcia Kujawskiego od strony Kruszyna, ukształtowanie terenu w Guźlinie nie jest urozmaicone (płaskie, rozległe pola bez przeszkód terenowych, nieliczne płytkie kanały). Takie ukształtowanie terenu z jeden strony ułatwia natarcie ale za to obrońcy mają rozległe pole ostrzału, na którym wróg nie ma możliwości ukrycia się za naturalnymi przeszkodami. Dobrze okopani obrońcy mogli więc razić wroga na dużą odległość. Te korzystne warunki wykorzystali budowniczy „twierdzy”, na niewielkich wzniesieniach postawiono tu łącznie aż 11 betonowych „tobruków” po obu stronach drogi. Schrony zostały „ułożone” w kształcie klina, wysunięty czub składa się aż z 6 schronów, północne skrzydło w kierunku Smólska składało się z trzech schronów, na południu pojedynczy schron wypełniał lukę między Guźlinem a linią obronną w Sokołowie (dokładne jego położenie jest jednak niemożliwe do odtworzenia – schron został wykopany podczas wydobycia piasku). Ostatni schron został umiejscowiony na tyłach przy skrzyżowaniu drogi na Kruszyn z drogą łączącą Sokołowo i Pikutkowo (dawniej ta droga przebiegała przy pałacu w Guźlinie, po którym nie ma już śladu).

Schrony w Guźlinie wyraźnie różnią się od innych schronów „twierdzy Włocławek”, są wykonane bardzo niedbale, nie posiadają żadnego wyposażenia, beton jest znacznie jaśniejszy i, co widać gołym okiem, słabszy od tego w schronach w Sokołowie czy Smólsku. Ponadto do budowy tych schronów użyto zużytej lub prowizorycznej formy. Wierzch schronów jest bardzo nieregularny i daleki od wzorcowego, ponadto na niektórych schronach wyraźnie widać w betonie odciski trzciny lub słomy. Co ciekawe w sąsiednich miejscowościach schrony są wykonane porządnie, rodzi się więc pytanie o przyczyny niedbałości guźlińskich schronów.

Mapa: OpenStreetMaps

Tobruk stanął im na drodze

Guźlin

Opisując pozycję w Guźlinie wspominałem, że jeden z tobruków znalazł się w obrębie planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej. Już wtedy zwróciłem się do inwestora i wykonawcy z zapytaniami o plany wobec tego schronu, niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi… Niestety moje przeczucia się ziściły – schron został zniszczony…

Czytaj więcej...

Mijane beznamiętnie

Guźlin

Zanim zainteresowałem się "twierdzą Włocławek" jeździłem drogą przez Guźlin setki razy.Nigdy nie zwróciłem uwagi na betonowe "coś" na polach po obu stronach szosy. Dopiero szukając kolejnych bunkrów przekonałem się, jak ślepy byłem, zresztą nie tylko ja.

Czytaj więcej...

Samotnik nad stawem

Guźlin

Jadąc jakieś osiemset metrów od drogi z Brześcia Kujawskiego na Kruszyn w stronę Sokołowa polną drogą dojedziemy do stawu. Przy tym stawie stoi jeden z guźlińskich schronów, który szczególnie warto odwiedzić.

Czytaj więcej...