Sokołowo - Soldingen

sokolowoSokołowo (niem. Soldingen) – jedna z najstarszych miejscowości w Regionie, pierwsze wzmianki o tej osadzie pochodzą z początków XIII wieku. Położona na południe od Guźlina wzdłuż drogi łączącej Brześć Kujawski z Choceniem (podobno stary trakt wojskowy). Obecnie wieś rolnicza.

Sokołowo ukształtowaniem diametralnie różni się od sąsiedniego Guźlina, położony jest w znacznej części w dolinie Zgłowiączki, przez co oprócz rozległych pól można tutaj spotkać głębokie parowy, doliny, zakrzewione zagajniki i las.

Pozycja w Sokołowie blokować miała podejście do Brześcia od południa wzdłuż rzeki Zgłowiączki, schrony zostały umiejscowione wzdłuż głównej drogi oraz drogi na Guźlin. Umocnienia ziemne ponadto znajdowały się także wzdłuż rzeki (szczątkowe ich relikty są jeszcze do odnalezienia). Większość schronów znajduje się na wzniesieniu górującym nad parową potoku dzielącą Sokołowo na dwie części. Za parową rozciągają się znów płaskie pola, więc atakujący byliby wystawieni na ostrzał ale nie mogliby by wykonać szybkiego natarcia na pozycje obrońców.

Obecnie udało się ustalić położenie 8 schronów ułożonych w charakterystyczny klin, ale podobno był jeszcze co najmniej jeden, który został zasypany.

Schrony w większości są mocno zanieczyszczone, położone są na polach uprawnych, ale w niewielkich odległościach od dróg, więc można je zobaczyć bez większego problemu póki rośliny nie są wysokie bez wchodzenia na pola. Ciekawostkę stanowi tutaj schron, którego z drogi nie zauważymy, co więcej, nie znajdziemy go nawet stojąc w jego pobliżu, jeśli nie wiemy gdzie go szukać. Otóż ten schron posłużył miejscowemu rolnikowi jako piwnica w jego szopie. Postawił on szopę na „tobruku” wykorzystując strop jako posadzkę szopy, a wnętrze schronu jako piwniczkę. Obecnie po szopie zostały pozostałości fundamentów ścian, ale sam schron jest przykryty i niewidoczny.

Mapa: OpenStreetMaps

Klin zabezpieczający Brześć Kuj. od południa

SokołowoGłówną pozycją strzegącą podejście do Brześcia Kujawskiego od wschodu jest oczywiście Guźlin, ale dość łatwo byłoby obejść tę pozycję wzdłuż Zgłowiączki przez Sokołowo. Aby zabezpieczyć miasto Niemcy wybudowali punkt oporu w kształcie klina doskonale wykorzystując ukształtowanie terenu.

Czytaj więcej...