Michelin - Michelswald

MichelinMichelin (niem. Michelswald) – obecnie dzielnica Włocławka przyłączona do miasta w 1979 roku. Jeszcze przed wojną wielu bogatych Włocławian obierało Michelin jako swoje miejsce zamieszkania stopniowo przekształcając miejscowość w osiedle willowe.

Michelin nie ma zbyt długiej historii, pierwszy majątek powstał tutaj pod koniec XIX wieku. Zwarte osiedle zaczęło się tutaj formować około 1930 roku, kiedy to parcelę o powierzchni około 250 ha podzielono na działki budowlane. Na uwagę zasługuje tutaj sposób podzielenia działek w bardzo zorganizowany sposób, ulice Michelina w większości rozłożone są prostopadle dzieląc osiedle na równe i regularne części. Atrakcyjne położenie Michelina wśród lasów a jednocześnie blisko miasta sprawiło, że osiedle przed wojną rozrastało się w bardzo szybkim tempie.

W czasie wojny w sąsiednim Mielęcinie funkcjonował obóz pracy, osoby tam przetrzymywane brały udział w budowie umocnień „twierdzy”, ale także w budowie tajemniczej fabryki na wschód od Mielęcina.

Z racji tego, że Michelin po wojnie przeżył prawdziwy boom budowlany śladów dawnych umocnień jest tutaj niewiele. Tak naprawdę udało się odnaleźć jeden schron betonowy, choć jestem pewien, że musiało być ich tutaj więcej. Odnalezienie ich jest raczej niemożliwe, zapewne zostały zakopane, tak jak schrony w Warząchewce czy sąsiedniej Nowej Wsi (proceder ten trwa cały czas).

Mapa: OpenStreetMaps