Modzerowo - Stauberwald

ModzerowoModzerowo (niem. Stauberwald) to wieś położona przy samej Wiśle na wschód od Włocławka. Przez wieś biegnie droga krajowa nr 62, obecnie Modzerowo zmienia się w dość spore osiedle o coraz bardziej zwartej zabudowie. Mieszka tu około 500 osób.

Modzerowo jest jedną z najbardziej rozbudowanych pozycji obronnych, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że stanowi wąski przesmyk między Wisłą a rozległymi lasami ciągnącymi się aż po Płock. Lasy te w znacznej mierze są terenem trudnym, górzystym i poprzecinanym ciekami wodnymi i bagnami. Zapewne planujący umocnienia rozważali scenariusz, w którym Armia Czerwona zdołałaby zdobyć przeprawę przez Wisłę w Płocku a następnie mogłaby rozwinąć natarcie w kierunku Włocławka właśnie wzdłuż Wisły. Dlatego na ich drodze powstała w Modzerowie mocna pozycja obronna składająca się z licznych schronów Ringstand 58c. Oprócz nich wybudowano tutaj rozległe linie okopów, rowy przeciwczołgowe oraz pozycje strzeleckie. W Modzerowie nie ma już niemal śladów po dawnych okopach (poza krótkimi odcinkami w zagajnikach leśnych), ale dobrze zachował się bieg linii tych umocnień przez lasy poprzez Radyszyn, Widoń, Warząchewkę aż po Nową Wieś.

Schrony w Modzerowie posiadają nieco lepsze wyposażenie niż te na północy "twierdzy", na kilku można nawet zaobserwować tzw. "świńskie ogonki" służące do zaczepiania siatki maskującej nad wejściem do schronu.

Mapa: OpenStreetMaps

Początek pierwszej linii obrony

Początek pierwszej linii obronyModzerowo w czasach II wojny światowej wyglądało zupełnie inaczej, niż teraz. Domów było tu znacznie mniej, inaczej przebiegały drogi i cieki wodne. Dziś te dwa schrony stoją przy przepuście w ciągu ruchliwej drogi łączącej Modzerowo z Józefowem. Wtedy obok nich biegła droga na pola, której bieg wyznaczył pierwszą linię obrony.

Główny punkt oporu w Modzerowie

Główny punkt oporu w ModzerowieNiemieccy planiści spodziewali się, że Armia Czerwona może próbować wbić się klinem między Włocławek i Płock, a następnie wzdłuż Wisły przypuścić atak na stolicę Kujaw. Od Modzerowa w kierunku Brześcia Kujawskiego zbudowano więc silnie umocnioną linię. Te 4 schrony stanowiły wysunięte na wschód czoło umocnień w Modzerowie.

Trzon drugiej linii

Trzon drugiej liniiModzerowo to rozbudowana pozycja w kształcie grotu strzały, za wysuniętą w stronę spodziewanego natarcia pierwszą linią obrony jest tutaj także druga linia obrony, nieco słabiej umocniona, ale nie mniej groźna.