Guźlin - Hasenfeld

Samotnik nad stawem

Guźlin

Jadąc jakieś osiemset metrów od drogi z Brześcia Kujawskiego na Kruszyn w stronę Sokołowa polną drogą dojedziemy do stawu. Przy tym stawie stoi jeden z guźlińskich schronów, który szczególnie warto odwiedzić.

Ów schron jest całkowicie odkopany, dzięki czemu można go sobie bardzo dokłanie obejrzeć. Mimo, że jest to pewnego rodzaju "bubel", schron wykonany bardzo niechlujnie i noszący ślady wad formy, to i tak jest to doskonała okazja do obejrzenia "tobruka" w całej okazałości.

Guźlin

To kolejny "bubel" z krzywymi krawędziami i stropem.

Guźlin

Tu także widać wyraźnie ślady trzciny lub słomy na stropie

Guźlin

Tu widać jeszcze ślady izolacji z czegoś przypominającego smołę.

Guźlin

Komora bojowa

Guźlin

Guźlin

Niestety wandale też tu bywają...

Niestety schrony w Guźlinie poza obręczą w otworze strzelniczym nie posiadają żadnego wyposażenia.