Zaduszniki - Heiligenbach

Ciekawe jak długo ocaleją?

Ciekawe jak długo ocaleją?Ze znalezionych w Zadusznikach schronów te dwa leżą najbliżej siebie. Niestety nie znajdują się na polach a na działkach, które sprzedawane są pod zabudowę, dlatego los tych „tobruków” jest niepewny.

Omawiane dwa schrony położone są za sklepem, który jest przy drodze łączącej Zaduszniki ze Zbytkowem. Jeden ze schronów wystaje z gruntu około 20-30 cm na prawo od drogi. Z otworu strzelniczego wyrasta krzak dzikiego bzu.

Ciekawe jak długo ocaleją?

Ciekawe jak długo ocaleją?

Ciekawe jak długo ocaleją?Drugi schron w trakcie naszej wycieczki z Karolem był akurat oczyszczany przez właściciela działki. Schron znajduje się na działce przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego, miejmy nadzieję, że nowy właściciel zrobi sobie z niego budowlę ogrodową a nie postanowi go zakopać…

Ciekawe jak długo ocaleją?

Ciekawe jak długo ocaleją?

Ciekawe jak długo ocaleją?Gdy byliśmy w tym miejscu rok później schron nadal był, nie został zakopany, więc jest nadzieja, że ocaleje. Pytanie jak długo?