Wieniec - Wientiz

Rozkopana pozycja w Kątach

Kąty

Schrony w miejscowości Kąty nie są trudne do odnalezienia, a to dlatego, że zostały wykopane podczas wydobycia żwiru. Na zdjęciu lotniczym z 1941 roku widać, że już wtedy wydobywano tu piasek, ale jeszcze w 1944 roku musiały się tu znajdować piaszczyste wzgórza, na których wybudowano trzy tobruki, które strzec miały drogi w kierunku Brześcia Kujawskiego oraz obu wienieckich przepraw przez Zgłowiączkę.

Najłatwiej schrony w Kątach odnaleźć zjeżdżając z drogi 268 w kierunku zachodnim (pierwsza droga w prawo jadąc od Wieńca). Jakieś 400 m od skrzyżowania dojedziemy do polnej drogi, która wiedzie w kierunku lasu po prawej stronie. Skręcamy w nią i zatrzymujemy się w miejscu, gdzie droga zakręca najpierw w prawo a zaraz potem w lewo. Kilkadziesiąt metrów na południe od zakrętu w lewo wśród drzew stoi odsłonięty niemal w całości Ringstand 58c. Nie wiadomo, czy dokładnie w tym miejscu znajdował się pierwotnie i jakie było jego ustawienie, ale w tym miejscu można założyć, że nie został on zbyt mocno przesunięty.

Kąty

Kąty

Kąty

Dzięki odsłonięciu schronu możemy dość dobrze przyjrzeć się szczegółom konstrukcyjnym, które zwykle skrywa ziemia, w tym odciskom desek szalunkowych. 

Kąty

Kąty

Kąty

Kąty

Kolejny tobruk odnajdziemy wracając do asfaltu i ruszając dalej na zachód. Na najbliższym skrzyżowaniu jedziemy prosto do zakrętu – niemal w osi drogi jakieś 130 m dalej na łące zauważymy sylwetkę następnego odsłoniętego schronu.

Kąty

Kąty

Kąty

Podobnie jak ten pierwszy, tak i ten został odkopany podczas wydobycia żwiru. Wszystko wskazuje na to, że w tym miejscu było niegdyś dość wysokie wzgórze, po którym nie ma śladu, dlatego właśnie tobruk zdaje się stać w znacznym zaniżeniu, co nie miałoby sensu. 

Tu również możemy dokładnie zobaczyć konstrukcję schronu, na uwagę zasługuje niewielki prostokątny otwór w ścianie. Nie jest to otwór użytkowy, prawdopodobnie ktoś zastosował rozpórkę szalunku.

Kąty

Kąty

Ostatni schron w Kątach znajduje się jakieś 100 m w kierunku północnym od drugiego tobruka, musimy przejść przez rów i wejść w las. Ten schron również został wykopany, ale nie stoi jak dwa poprzednie. Tobruk został przewrócony na bok, nie ma więc pewności gdzie i jak stał. Wywrócony Ringstand daje nam możliwość przyjrzenia się jego spodniej części. W tym przypadku zachował się doskonale tzw. chudziak, widać również betonowe cegły, które służyły za podpory dla ustawianego potem w szalunkach zbrojenia.

Kąty

Kąty

Kąty

Kąty

Kąty