Józefowo - Frohland

Informacja o naruszeniu praw autorskich

fragment

W związku z ujawnionym niedawno faktem, że fragment naszego przewodnika zawiera fragment oparty na cudzym opracowaniu informuję, że:

W przewodniku „Niemieckie fortyfikacje polowe 1944. Włocławek, Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska – przewodnik” autorstwa Mariusza Prackiego i Karola Bazeli naruszono prawa autorskie Łukasza Daniewskiego, autora publikacji "Ewakuacja administracji i niemieckiej ludności cywilnej z Włocławka w 1945 roku w świetle niemieckich dokumentów i relacji polskich świadków"

Jednocześnie chciałbym w tym miejscu z całego serca przeprosić Pana Łukasza Daniewskiego za naruszenie jego własności intelektualnej, jako wydawca i współautor nie miałem świadomości, że to właśnie Pan jest autorem opracowania, na którym oparty jest wspominany fragment książki.
Żałuję też, że fakt tego naruszenia wyszedł tak późno, gdybym o tym wiedział wcześniej zamieściłbym stosowną informację w przewodnikach.
Chciałbym też zapewnić, że z mojej strony jako wydawcy przewodnika wszystkie punkty porozumienia zostaną w całości wypełnione – trzeba ponosić konsekwencje popełnionych błędów.
Z poważaniem
Mariusz Pracki