Bógpomóż Stary - Althelfgott

Pozostałości po schronie?

Pozostałości po schronie?Niedaleko od schronów we wsi Bógpomóż znaleźliśmy wspólnie z Karolem coś, co może być pozostałością po schronie ziemnym. Prawdopodobnie jakiś poszukiwacz z wykrywaczem metalu odkopał blachę falistą, która przypomina tę wykorzystywaną przez Niemców do wzmacniania stropów swoich schronów ziemnych.

To prawdziwa rzadkość, bo tego typu metalowe elementy zaraz po wojnie były wydobywane przez okolicznych mieszkańców. W tamtych czasach brakowało wszystkiego, a solidna blacha mogła przydać się w każdym gospodarstwie. Z jednej strony „kopacz” pozwolił nam odkryć to miejsce, z drugiej szkoda, że zawiedziony odkryciem nie zasypał dziury. Miejmy nadzieję, że nikt tej blachy nie będzie chciał wydobyć, a samo miejsce warte jest dokładniejszego zbadania. Pozostałości po schronie?